EPC attest

Sinds 2008/2009 is het EPC-attest verplicht bij de verkoop/verhuur van een eigendom.

Als energiedeskundige A zijn wij in staat om voor u een inspectie van het pand te doen en een bijhorend EPC-verslag op te stellen. Indien u dit wenst, kan u onderaan de pagina een offerte aanvragen.

In de nabije toekomst stellen wij met plezier een EPC-residentieel, een EPC-gemene delen of EPC-klein niet residentieel (bv kantoor, winkel,..) voor u op.

EPC

EPC staat voor EnergiePrestatie Certificaat.

Sinds 2008 is het verplicht om een EPC te hebben bij de verkoop van een woning. Sinds 2009 is het verplicht bij verhuur van een eigendom. Het EPC wordt opgesteld door een energiedeskundige type A, aangevraagd door de verkoper/verhuurder.

Het EPC geeft het jaarlijks geschat energieverbruik van de wooneenheid in kWh/m² bruikbare vloeroppervlakte. Dit wordt gekoppeld aan een label dat gaat van A+ tot F, waarbij A+ de meest energiezuinige score is en label F de slechtste score is. Verder geeft het verslag ook een aantal aanbevelingen en geschatte kostprijs om het EPC niveau te verbeteren.

Sinds 2023 is het verplicht om je woning te renoveren naar EPC label D binnen de vijf jaar na aankoop.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een heel aantal soorten EPC

EPC residentieel

Dit geldt voor alle gebouweenheden die als hoofdfunctie 'wonen' hebben. Dit gaat van rijwoningen, tot villa's, tot appartementen of studio's,...

Dit EPC is 10 jaar geldig.

EPC gemene delen

Het EPC gemene delen geeft informatie aan alle mede-eigenaars van een appartementsgebouw over de energiezuinigheid van het gebouw. Dit EPC is verplicht sinds 2022 in alle gebouwen met meer dan 15 wooneenheden. Vanaf 2023 werd dit ook verplicht voor alle gebouwen met meer dan 5 wooneenheden.

Het EPC gemene delen is 10 jaar geldig.

EPC klein niet-residentieel

De eigenaar van een kleine niet residentiële gebouweenheid kan er bij het opstellen van een EPC voor kiezen om in plaats van een EPC niet-residentieel een EPC klein niet-residentieel te laten opstellen. Dit is gelijkaardig aan een EPC residentieel omdat het vaak panden betreft die een gelijkaardige vormgeving hebben. Denk maar een aan bakker die in een rijwoning gevestigd is, of een horeca-zaak in een hoekhuis,...

Het EPC klein niet-residentieel is 10 jaar geldig.

EPC niet-residentieel

Een EPC niet-residentieel is nodig voor alle eenheden die niet als hoofdfunctie 'wonen' hebben. Het geeft de energiezuinigheid weer van een gebouweenheid die gebruikt wordt als bv. school, kantoor, opslagruimte, bank, horeca,... Het toont aan hoeveel inspanningen de eigenaars moeten leveren om de evolueren naar een koolstofneutrale gebouweenheid.

Dit EPC is 5 jaar geldig en wordt opgesteld door een energiedeskundige type D

EPC Bouw

Het EPC Bouw is gekoppeld aan het EPB en wordt opgesteld door de EPB-verslaggever (architect of ingenieur). Het is vereist voor elk bouwproject na 2006 die een E-peil berekent.

EPB

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat.

Sinds 2006 moet een EPB-berekening opgesteld worden voor elke nieuwbouwwoning of verbouwing waarbij delen nieuw geplaatst worden. Deze berekening bekijkt in detail elk bouwmateriaal en elke installatie waardoor ze heel nauwkeurig kan oordelen over de energieprestatie van het bouwproject. Dit verslag moet aanwezig zijn ten laatste 6 maanden na de ingebruikname van het bouwproject. Enkel een architect of ingenieur kunnen dit EPB opstellen, dit wordt aangevraagd door de bouwheer.

In het EPB kan je het E-peil (de maat voor energieverbruik) en K-peil (isolatiepeiler) terugvinden. Ook de netto-energiebehoefte kan in de EPB-berekening teruggevonden worden.