Verhuurtraject

Wenst u uw woning, appartement, studio, winkel,... te verhuren maar weet u niet met wat u allemaal in orde dient te zijn?

Bij het verhuren van een eigendom is het verplicht om in het bezit te zijn van een groot aantal documenten.

Wij begeleiden u met plezier in het op punt stellen van deze administratie.

Erfgoedtoets

Via de erfgoedtoets wordt de toekomstige huurder geïnformeerd of het pand al dan niet beschermd onroerend erfgoed is.

Elektrische keuring

Bij de verhuur van een pand moet er verplicht een geldig keuringsbewijs van de elektrische installatie aanwezig zijn. Deze keuring moet uitgevoerd worden door een erkende keuringsorganisatie.

Stookolie attest

Een stookolietank moet op regelmatige basis gecontroleerd worden. Of een stookolietank goedgekeurd is kan u zien aan de aanwezigheid van de groene dop. Indien er een rode dop aanwezig is, werd de stookolietank afgekeurd. Een oranje dop betekent dat de stookolietank niet voldoet, maar geen verontreiniging buiten de tank kan veroorzaken.Dit attest informeert de verhuurder dus of de stoololietank in orde is.

Post interventie dossier (PID)

Voor elke wooneenheid gebouwd of gerenoveerd na 2001 moet een post interventiedossier voorzien worden. Dit bestaat uit alle mogelijke facturen, plannen, vergunningen,.. die een nieuwe huurder nodig zou kunnen hebben om geïnformeerd te zijn over alle (renovatie)werken die er gebeurd zijn.

Stedenbouwkundige inlichtingen

Elke verhuurder is verplicht om een stedenbouwkundig uittreksel te voorzien dat niet ouder is dan een jaar. Dit document bevat informatie over aanwezige vergunningen, eventuele bouwovertredingen en aan - of afwezigheid van voorkooprecht.

Daarnaast bevat het ook een uittreksel uit het plannenregister.

Bodem-attest

Bij elke verhuur is het verplicht om een bodemattest te voorzien, uitgereikt door OVAM. Hier kan teruggevonden worden of er al of niet risicoactiviteiten plaatsvonden in zake milieu.