Verkooptraject

Wenst u uw woning te verkopen, maar ziet u door het bos de bomen niet meer?

Bij het verkopen van een eigendom is het tegenwoordig verplicht om in het bezit te zijn van een groot aantal documenten en attesten.

Wij begeleiden u met plezier in het bekomen van al deze documenten. Indien gewenst nemen wij voor u ook contact op met een notaris (naar keuze of door ons aangereikt) om de verkoop van uw woning zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Asbest-attest

Sinds 23/11/2022 is het verplicht om een asbestinventarisatieattest te hebben voor elke toegankelijke constructie met risicobouwjaar. In de praktijk betekent dit dat er bij verkoop, schenking, ... van een huis gebouwd voor 2001 een asbestattest aanwezig dient te zijn. Dit attest kan alleen uitgereikt worden na inspectie door een asbestdeskundige inventarisatie, verbonden aan OVAM. Het asbestattest geeft meer uitleg over de asbestveiligheid van de woning.

EPC-attest

Elke woning, appartement, studio,... die verkocht wordt moet over een energieprestatiecertificaat beschikken. Het EPC is verplicht om op deze manier de toekomstige koper te informeren over hoe energiezuinig een woning, appartement, studio,.. al dan niet is.

Stedenbouwkundige inlichtingen

Elke verkoper is verplicht om een stedenbouwkundig uittreksel te voorzien dat niet ouder is dan een jaar. Dit document bevat informatie over aanwezige vergunningen, eventuele bouwovertredingen en aan - of afwezigheid van voorkooprecht.

Daarnaast bevat het ook een uittreksel uit het plannenregister.

Bodem-attest

Bij elke verkoop is het verplicht om een bodemattest te voorzien, uitgereikt door OVAM. Hier kan teruggevonden worden of er al of niet risicoactiviteiten plaatsvonden in zake milieu.

Watertoets

Via de watertoets krijgt de toekomstige koper meer informatie over de overstromingsgevoeligheid van het aan te kopen pand.

Erfgoedtoets

Via de erfgoedtoets wordt de toekomstige koper geïnformeerd of het pand al dan niet beschermd onroerend erfgoed is.

Elektrische keuring

Sinds 2008 moet elke verkoper verplicht een controleattest van de elektrische keuring afleveren aan de koper. Indien de elektrische installatie afgekeurd werd, moet de koper binnen de 18 maanden na het verlijden van de akte een nieuwe keuring laten uitvoeren.

Stookolie attest

Een stookolietank moet op regelmatige basis gecontroleerd worden, onafhankelijk van de verkoop van een woning. Of een stookolietank goedgekeurd is kan u zien aan de aanwezigheid van de groene dop. Indien er een rode dop aanwezig is, werd de stookolietank afgekeurd. Een oranje dop betekent dat de stookolietank niet voldoet, maar geen verontreiniging buiten de tank kan veroorzaken.

Post interventie dossier (PID)

Voor elke wooneenheid gebouwd of gerenoveerd na 2001 moet een post interventiedossier voorzien worden. Dit bestaat uit alle mogelijke facturen, plannen, vergunningen,.. die een nieuwe eigenaar nodig zou kunnen hebben om op de hoogte te zijn van alle (renovatie)werken die er gebeurd zijn.